Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és Süti szabályzat

A jelen szabályzat az Alföldi Lenke Termelő és szolgáltató szociális szövetkezet, röviden: Alföldi Lenke szoc.szöv. weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában a weboldalon kerül feltüntetésre. A weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

A weboldal üzemeltetője

Cégnév: Alföldi Lenke Termelő és szolgáltató szociális szövetkezet

 • Székhely (és egyben a panaszkezelés helye): 6230 Soltvadkert Bocskai u 17.
 • Nyilvántartást vezető cégbíróság:
 • Cégjegyzékszám: 03-02-100548
 • Adószám: 24943817-2-03
 • E-mail: lengyel.janos@tuzelodepo.hu

Panasszal az alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Weboldal: https://naih.hu/

Ügyfélszolgálat: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html

Weboldal elhagyása után amennyiben szándékában áll, a következő módokon törölheti a cookie-kat böngészőjéből: (a három leginkább használt böngészőknél)

Cookie-k (cookie, süti) törlése Google Chrome böngészőben: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu Cookie-k (cookie, süti) törlése Firefox böngészőben: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Cookie-k (cookie, süti) törlése Internet Explorer böngészőben: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet- explorer

A jelen Szabályzat 2021-07-01 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A szabályzat fent nevezett weboldalra érvényes. Weboldal üzemeltetője jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzatot. A módosításokat az üzemeltető azok hatályba lépése előtt a weboldalakon közzéteszi.

Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve az aktuálisan látogatott weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép az üzemeltető által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak a szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weblap tartalmának megtekintésére, ezzel egy időben az oldalon történő tartózkodásra. Azt haladéktalanul el kell hagynia.

Üzemeltető fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a weblapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldal teljes részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül.

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) webanalitikai és keresőmarketing szolgáltatásait használja. A Google ezen termékei úgynevezett „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.

A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP- címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

A Weboldal üzemeltetőinek szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítják a weboldal üzemeltetői, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, biztonsági szempontból és statisztikai célokra. Ezen adatokkal a weboldalak üzemeltetői a felhasználói szokásokat elemzi és ezek alapján végzi a piackutatását a nagyobb felhasználói bázis növelése érdekében. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet az üzemeltetők a felhasználók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e- mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól az üzemeltető nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a honlap könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé.

A honlapunkon kétféle cookie-t használunk: Az „ideiglenes (session) cookie”-kat, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a honlapot vagy ki nem jelentkezik onnan.

A „tárolt (fixed) cookie”-k élettartamától és a böngészője beállításaitól függ, hogy meddig maradnak az eszközén, vagy addig, amíg a cookie-kat manuálisan nem törli az eszközéről. Az esetleges partnerhonlapokkal kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint történik.

A weboldal üzemeltetője és a szervereit üzemeltető szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy a weboldal üzemeltetőjének internetes oldala technikai szempontból biztonságosan működjenek.

Ehhez harmadik fél által biztosított szoftvereket használ, melyek szintén gyűjthetnek az oldal használóiról adatokat a biztonság növelése érdekében. Ezek az adatok szintén anonim módon a tárhelyszolgáltató és a harmadik fél szerverén is tárolásra kerülhetnek. Ugyanakkor az Internet, mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát az üzemeltető, szolgáltató nem tudják garantálni. Ezért a weboldal üzemeltetője felhívja Felhasználóik figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis a weboldal üzemeltetőjének nem áll módjukban anyagi felelősséget vállalni a felhasználói adatokért.

Weboldalunk célja, hogy valamennyi információt megfelelő minőségben, a felhasználó teljes megelégedettsége mellett közöljön. Amennyiben felhasználónak mégis valamilyen panasza van, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és azt megküldi a panaszt tevőnek.

Az írásbeli panaszt az üzemeltető 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltetőtestület eljárását kezdeményezheti.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A weboldal üzemeltetése során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésben:

Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:

 • Gmail
 • Google Drive
 • Google Docs
 • Google Analytics (adatvédelmi elvei)
 • Google Recapchta
 • Továbbá egyéb Google termékek, mint pl. a Chrome böngésző

Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 10 – Microsoft adatvédelmi elvek és további elérhetőségek)

Dropbox Inc., 333 Brannan Street , San Francisco, CA 94107, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: adatvédelmi elvek és kapcsolat

Defiant Inc., Copyright Department, COO for Defiant Inc., 800 5th Ave., Suite 4100, Seattle, WA 98104, biztonsági szoftver: adatvédelmi elvek és kapcsolat

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal SquareGrand Canal HarbourDublin 2 Ireland, közösségi oldal, közösségi kiegészítők, közösségi oldalalkon való megosztás adatvédelmi elvek és kapcsolat.

Egyes speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t vagy cég(ek)et.

2021-07-01